ოპერაციული წონა:5,600 კგ ძალა:50.2kW @ 2,400 რპმ
მოცულობა მოცულობა: 0.8 მ3 ემისია: Stage IIIA

ოპერაციული წონა: 10,800 კგ ძალა: 119 kW (160 hp) @ 2,000 რპმ
მოცულობა მოცულობა: 1.8 მ3 ემისია: Stage IIIA

ოპერაციული წონა: 15,160 კგ ძალა: 129 kW (173 hp) @ 2,100 რპმ
მოცულობა მოცულობა: 2.7 მ3 ემისია: Stage IIIA

ოპერაციული წონა:18,400 კგ ძალა: 162 kW (220 hp) @ 2,200 რპმ
მოცულობა მოცულობა: 3.0 მ3 ემისია: Stage IIIA

ოპერაციული წონა: 30,600 კგ: 19,500 კგ ძალა: 179 kW (243 hp) @ 2,200 რპმ
მოცულობა მოცულობა: 3.5 მ3 ემისია: Stage IIIA

ოპერაციული წონა: 25,300 კგ ძალა: 272 kW (370 hp) @ 2,000 რპმ
მოცულობა მოცულობა: 4.5 მ3 ემისია: Stage IIIA / EPA Tier 3

ოპერაციული წონა: 30,600 კგ ძალა: 287 kW @ 2,000 რპმ
მოცულობა მოცულობა: 5.0 მ3 ემისია: Stage IIIA / EPA Tier 3

ოპერაციული წონა: 52,000 კგ ძალა: 418 kW (560hp) @ 2,000 რპმ
მოცულობა მოცულობა: 7.0 მ3 ემისია: Stage IIIA / EPA Tier 3