მაქსიმალური ლიფტინგი ბრუნვა: 3,700 kN.m ძრავის ძალა: 224 kW @ 2,100 რპმ
მაქსიმალური რეიტინგული წონა: 100 ტონი ემისია: Stage IIIA / EPA Tier 3

ძრავის ძალა: 242 kW @ 2,100 რპმ ემისია: Stage III