ოპერაციული წონა: 18,500 კგ ძალა: 142 kW @ 2,200 რპმ
სამუშაო სიგანე: 2,130 მმ ემისია: Stage IIIA / EPA Tier 3

ოპერაციული წონა: 19,900 კგ ძალა: 142 kW @ 2,200 რპმ
სამუშაო სიგანე: 2,100 მმ ემისია: Stage IIIA / EPA Tier 3

ოპერაციული წონა: 23,500 კგ ძალა: 142 kW @ 2,200 რპმ
სამუშაო სიგანე: 2,100 მმ ემისია: Stage IIIA / EPA Tier 3

ოპერაციული წონა: 9,900 – 11,500 კგ ძალა: 92 kW (123 hp) @ 2,000 რპმ
სამუშაო სიგანე: 1.5 – 3.0 მ3 ემისია: Stage IIIA / EPA Tier 2

ოპერაციული წონა: 820 კგ ძალა: 5,7 kW @ 3600 რპმ
სამუშაო სიგანე: 750 მმ ემისია: Tier II

ოპერაციული წონა: 3,3360 კგ ძალა: 26 kW (35 hp) @ 2,600 რპმ
სამუშაო სიგანე: 1,200 მმ ვიბრაციის სიხშირის დიაპაზონი: 62Hz

ოპერაციული წონა: 2,130 კგ ძალა: 113 kW (152 hp) @ 2,200 რპმ
სამუშაო სიგანე: 2,130 მმ ემისია: Tier 3 / Stage III

ოპერაციული წონა: 16,000 კგ ძალა: 97 kW @ 2,200 რპმ
სამუშაო სიგანე: 2,250 მმ ემისია: Tier 3 / Stage III

ოპერაციული წონა: 29,000 კგ ძალა: 97 kW @ 2,200 რპმ
სამუშაო სიგანე: 2,250 მმ ემისია: Tier 3 / Stage IIIA

ოპერაციული წონა: 24,000 კგ ძალა: 97 kW @ 2,200 rpm
სამუშაო სიგანე: 2,250 მმ ემისია: Tier 3 / Stage III