ოპერაციული წონა: 13,800 კგ ძალა: 86 kW (115hp) @ 2,000 რპმ
ოცულობა მოცულობა: 0,6 მ3 ემისია: Stage IIIA / EPA Tier 3

ოპერაციული წონა: 22,000 კგ ძალა: 124 kW (166 hp) @ 2,000 რპმ
ოცულობა მოცულობა: 1.0 მ3 ემისია: Stage IIIA / EPA Tier 3

ოპერაციული წონა: 25,500 კგ ძალა: 132 kW (177hp) @ 2,000 რპმ
ოცულობა მოცულობა: 1.2 მ3 ემისია: Stage IIIA / EPA Tier 3

ოპერაციული წონა: 25,500 კგ ძალა: 142 kW (190 hp) @ 2,000 რპმ
ოცულობა მოცულობა: 1.4 მ3 ემისია: Stage IIIA / EPA Tier 3

ოპერაციული წონა: 31,800 კგ ძალა: 169 kW (214,6 hp) @ 2,000 რპმ
ოცულობა მოცულობა: 1.4 მ3 ემისია: Stage IIIA / EPA Tier 3

ოპერაციული წონა: 31,800 კგ ძალა: 166 kW (223 hp) @ 1,900 რპმ
ოცულობა მოცულობა: 1.4-1.5 მ3 ემისია: Stage IIIA / EPA Tier 3

ოპერაციული წონა: 35,000 კგ ძალა: 214 kW (287 hp) @ 2,000 ტპმ
ოცულობა მოცულობა: 1.9 მ3 ემისია: Stage IIIA / EPA Tier 3

ოპერაციული წონა: 46,500 კგ ძალა: 280 kW (375 hp) @ 2,000 რპმ
ოცულობა მოცულობა: 3.2 მ3 ემისია:Stage IIIA / EPA Tier 3

ოპერაციული წონა: 70,500 კგ ძალა: 357 kW (479 hp) @ 2,000 რპმ
ოცულობა მოცულობა: 4.0-4.3 მ3 ემისია: Stage IIIA / EPA Tier 3