ოპერაციული წონა: 3,860 კგ ძალა: 22.2kW (29.8hp) @ 2,000 რპმ
ოცულობა მოცულობა: 0,11 მ3 ემისია: Stage IIIA / EPA Tier 3

ოპერაციული წონა: 4,000 კგ ძალა: 27.1 kW (36.3 hp) @ 2,000 რპმ
ოცულობა მოცულობა: 0,11 მ3 ემისია: Stage IIIA / EPA Tier 3

ოპერაციული წონა: 5,900 კგ ძალა: 36,2 kW (48,5hp) @ 2,000 რპმ
მოცულობა მოცულობა: 0,21 მ3 ემისია: Stage IIIA / EPA Tier 3

ოპერაციული წონა: 7,500 კგ ძალა: 44,5kW (60hp) @ 2,000 რპმ
მოცულობა მოცულობა: 0,32 მ3 ემისია: Stage IIIA / EPA Tier 3

ოპერაციული წონა: 8,600 კგ ძალა: 44kW (59hp)
მოცულობა მოცულობა: 0.28 მ3 ემისია: Stage IIIA / EPA Tier 3

ოპერაციული წონა: 9,900 – 11,500 კგ ძალა: 92 kW (123 hp) @ 2,000 რპმ
მოცულობა მოცულობა: 1.5 – 3.0 მ3 ემისია: Stage IIIA / EPA Tier 2