მაქს. Payload: 50,000 კგ ძალა: 391 kW (525hp) @ 2,100 რპმ
მანქანა წონა: 27,000 კგ მაქს. სიჩქარე: 56 კმ/ჰ

სატანკო მოცულობა: 40 მ3 ძალაუფლება: 392 kW (525hp) @ 2,100 რპმ
მანქანა წონა: 25,000 კგ მაქს. სიჩქარე: 56 კნ/ჰ