ოპერაციული წონა: 15500 კგ ძალა: 142kW (190hp) @ 2,000 რპმ
დანა ტევადობა: 84 kN ემისია: Stage IIIA