გამოსავალი პარტნიორი
1000+ AR-GE ინჟინერი | 8000+ მუშა | 60. ყოველწლიური გამოცდილება
LİUGONG ტექნიკა
Tough World. Tough Equıpment
მიზნის მისაღწევად !
მომხმარებელთა ბედნიერება
LIUGONG & DRESSTA
დამზადებულია მეტი წარმოებისთვის.
მაღალი ხარისხის.